ליסינג מימוני

מדוע הישראלים מכורים לרכב הפרטי ומדוע זה יישאר ככה (בטווח הקרוב)